Tỷ giá USD / CHF vẫn duy trì được mức giao dịch ổn định

The FxPro Analyst Team