Tỷ giá giao dịch GBP / JPY vẫn còn yếu vào đầu thứ ba

The FxPro Analyst Team