Tỷ giá giao dịch AUD / JPY bập bênh khoảng 79,00

The FxPro Analyst Team