Tỷ giá cặp GBP / USD thực hiện giao dịch gần mức 1.2870

The FxPro Analyst Team