Ở một trong những nơi có chi phí nhân công rẻ nhất thế giới, robot có thể thay thế 60-80% lực lượng lao động

The FxPro Analyst Team