Mức giá giao dịch vàng nhảy vọt lên ngưỡng 1300 $

The FxPro Analyst Team