Mức giá EUR / JPY giảm với thử nghiệm giá 10-4hr

The FxPro Analyst Team