Mức giá cặp tiền USD / JPY chạm mức thấp của ngày hôm qua

The FxPro Analyst Team