Mệnh giá USD / CHF nằm trên ngưỡng kháng cự của kênh giảm dần

The FxPro Analyst Team