Mệnh giá cặp USD / CNH giao dịch ở mức 6,91 tăng 1.24%

The FxPro Analyst Team