Mệnh giá cặp GBP / USD đã tăng trở lại sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội

The FxPro Analyst Team