Mệnh giá cặp EUR / USD dao động mức 1,1350 trong ngày thứ ba liên tiếp

The FxPro Analyst Team