Mệnh giá cặp AUD / USD bị đẩy xuống dưới mức 0,73

The FxPro Analyst Team