Giao dịch cặp giá USD / CAD: Người mua vật lộn để giữ sự phục hồi

The FxPro Analyst Team