Giá tiền EUR / USD: Euro ổn định ở giữa 1.1300 trước dữ liệu của Đức

The FxPro Analyst Team