Giá thầu USD / JPY đang có mức giao dịch ổn định

The FxPro Analyst Team