Giá ngoại tệ EUR / USD sự suy yếu do ảnh hưởng của đồng USD

The FxPro Analyst Team