Đức sẽ bầu cử lại, Thủ tướng Merkel có nguy cơ mất ghế?

The FxPro Analyst Team