Đức có thể phạt Facebook 500.000 euro cho mỗi tin giả được đăng tải

The FxPro Analyst Team