Đức: Bà Merkel chiến thắng nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư

The FxPro Analyst Team