Dữ liệu cặp USD / JPY đã giảm xuống mức 113,20

The FxPro Analyst Team