Đồng USD / JPY: chuyển sang mức thấp hàng tháng mới ở mức 110,80

The FxPro Analyst Team