Chính thức có nhiều hơn gần 3 triệu phiếu phổ thông, bà Clinton vẫn ngậm ngùi đứng ngoài hàng rào Nhà Trắng

The FxPro Analyst Team