Chỉ số Đô la Mỹ rút từ đỉnh phiên, trở lại gần mức 96,60

The FxPro Analyst Team