Cặp ngoại hối GBP / JPY trượt dần trong phiên giao dịch

The FxPro Analyst Team