Báo cáo hàng tuần của CFTC (W / E ngày 02 tháng 4)

The FxPro Analyst Team