Bà Merkel phạm sai lầm, chính trường Đức chao đảo sau gần 70 năm

The FxPro Analyst Team